16 mars 2011 blev Stenungsbaden Yacht Club Safe Hotes certifierad anläggning. Det innebär att vi som hotell- och konferensanläggning motsvarar de krav som ställs på en anläggning klassificerade av Safehotels Alliance AB.

För att få behålla certifieringen så måste vi klara en omcertifiering varje år, för att visa att vår verksamhet fortfarande håller de höga krav som en Safe Hotels certifiering kräver och vi klarade oss med god marginal.

Vi på Stenungsbaden Yacht Club är mycket kvalitetsmedvetna och vi ser säkerhet och trygghet för våra gäster som ett högt prioriterat område. Du ska som gäst känna dig trygg när du besöker oss.

Safe hotels

Annonser